0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN LEZING “DE OESTERTEELT IN YERSEKE VANAF 1970”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

De Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden organiseren op maandagavond 2 maart 2020 weer een lezing.
De lezing wordt verzorgd door Adri de Koeijer, opgegroeid in een familiebedrijf van oesterkwekers en nu als vrijwilliger betrokken bij het OosterscheldeMuseum te Yerseke.

Het eerste gedeelte van de avond behelst de opkomst van honderd jaar Panoesterkweek en de enorme groei van het dorp Yerseke met de daarbij behorende moeilijkheden. Deze groei gaat altijd gepaard met goede en slechte tijden met als dieptepunt het absolute einde van deze vorm van kweken na de vorst van 1962/1963.

Het tweede gedeelte gaat over de manier van kweken zelf, hoe de dakpannen bewerkt en verwerkt worden en hoe de oesters verder opgekweekt worden. Kortom hoe arbeidsintensief deze oesterkweek was en is.

De bijeenkomst wordt gehouden in het auditorium van het Museum
Maandag 2 maart 2020, aanvang 19.45 uur
Het auditorium biedt plaats aan maximaal 45 personen.

Voor vrijwilligers en vrienden van het museum is de lezing gratis. Introducés en niet-leden betalen € 8,00 per persoon.
Als u de lezing wilt bijwonen, gelieve vooraf aanmelden bij vriendenhmdb@gmail.com of via telefoonnummer 0113-227840. (Rien Freriks)

Mocht u daarna alsnog verhinderd zijn, gaarne op de dag van de presentatie vóór 17.00 uur telefonisch afmelden om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen.