VRIENDEN

VRIENDEN VAN HET MUSEUM

het museum wordt ondersteund door 'vrienden'

De vereniging 'Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden'. Lees hier wat deze vrienden voor het museum doen én welke voordelen het voor u heeft om - net als bijna vierhonderd andere mensen - ook lid te worden van de vereniging.

‘Het Gotische Huis’ aan de Turfkade te Goes

Al van ouds kende de gemeente Goes een oudheidskamer, die vanaf de 19e eeuw was gehuisvest in het Stadhuis aan de Grote Markt. In 1930 verhuisde de inventaris naar het museum ‘Het Gotische Huis’ aan de Turfkade, dat in dat jaar werd 
opgericht door de Vereniging Museum voor Zuid- en Noord-Beveland. Deze nieuwe vereniging heeft de collectie sterk uitgebreid, onder meer door schenkingen daarvoor te benutten. Het oude deel van de verzameling bleef eigendom van de gemeente, terwijl de nieuwe aanwinsten eigendom werden van de vereniging.

Deze situatie bleef gehandhaafd tot 1976 toen bestuur en beheer van het museum werden overgenomen door een zogenoemde ‘gemeenschappelijke regeling’: een 
samenwerkingsverband tussen vijf (later vier) Bevelandse gemeenten. Tegelijkertijd werd de vereniging omgezet in de vereniging ‘Vrienden van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland’, die daarmee eigenaar werd van de tussen 1930 en 1976 verzamelde voorwerpen. Omdat er behoefte ontstond aan eigen fondsenwerving werd in november 2010 de Stichting Musea de Bevelanden opgericht.Door de inventarisatie, behorende bij de werkzaamheden om de status “geregistreerd museum” te verwerven, kwam duidelijk naar voren dat de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden de bezitster was van een groot deel van de museum collectie. Daar het doel van de Vereniging “Vrienden” niet bezitsvorming maar ondersteuning van het museum is, werd besloten dit bezit begin 2016 (samenvallend met de verhuizing naar het nieuwe depot) officieel over te dragen aan het museum.

NIEUWS & AGENDA

LEZING “goese koorboeken”

Maandag 6 februari 2023

aanvang 19.30u

Het bestuur van de Vrienden nodigt u graag uit voor de Vriendenlezing op maandag 6 februari over 'De Goese Koorboeken’ door Rutger Valentijn Mauritz, de cantor van de Grote of Maria Magdalena Kerk. De Goese Koorboeken zijn juweeltjes uit het archief, die sinds juni 2021 in een permanente expositie te zien zijn in de Grote Kerk.

Plaats: Educatieruimte van het Historisch Museum de Bevelanden. Aanvang 19.30 uur

De koorboeken van het instituut van de Zeven Getijden van de Grote of Maria Magdalenakerk, een katholiek restant of een dierbare en tastbare herinnering?

In het archief van het stadskantoor liggen een vijftal bijzondere religieuze boeken die stammen uit de tijd vóór de Reformatie van Goes. Maar liefst 3 missalen (gebedenboeken) en 2 koorboeken liggen daar veilig opgeborgen. Deze boeken zijn van bijzondere waarde en geven een prachtig inkijkje in het leven van de gebruikers en andere tussentijdse eigenaren die in Goes leefden. Daarnaast zijn de boeken bijzonder fraai vormgegeven met kalligrafieën.

In een lezing zal drs. Rutger Valentijn Mauritz, de cantor van de Grote of Maria Magdalenakerk, u meenemen op een muzikale reis door de tijd waarin we onder andere teruggaan naar de tijd dat men dagelijks zeven keer de getijden diende te zingen in de Grote of Maria Magdalenakerk. Hij zal ook ingaan op de betekenis die deze boeken heden ten dage nog hebben als ankers van ons cultureel (klinkend) erfgoed en ook ingaan op de betekenis van het hedendaagse zingen en bidden van de getijden.

Rutger Mauritz is als cantor verbonden aan de protestantse gemeente van Goes.
Naast twee conservatoriumstudies (koordirectie en kerkmuziek) in Utrecht voltooide hij ook een studie kunst en cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Hij werkt voor verschillende culturele organisaties zoals de Stichting Maria Magdalena Cantorij te Goes waar hij de initiator is van de Cantate karavaan, een concert tournee die vier keer per jaar door Zeeland trekt met een pakkend programma met cantates. Ook is hij een van de aanjagers van het Akoestisch Laboratorium Grote kerk Goes. Daarnaast werkt hij als adviseur bij commissies en fondsen die landelijke en plaatselijke overheden adviseren over cultuursubsidies.

U kunt zich voor deze lezing aanmelden via info@vriendenhmdb.nl

Er is plaats voor 50 personen. De educatieruimte bevindt zich op de eerste verdieping, een lift is aanwezig. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Na afloop van deze lezing ontmoeten we u graag in het museumcafé op de begane grond en is er koffie en thee.

De lezing is voor de Vrienden uiteraard gratis. Introducees zijn van harte welkom en betalen € 5.00. De opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning van het museum.

Graag tot ziens op maandag 6 februari.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden

Vrienden voordelen

Wanneer u lid wordt van de vriendenvereniging steunt u het 
museum, maar het levert u ook heel wat voordeel en privileges op:

  • u heeft op vertoon van uw lidmaatschapskaart altijd gratis toegang tot het museum;
  • de lezingen kunt u gratis bezoeken;
  • u krijgt een uitnodiging om de opening van (wissel)-tentoonstellingen bij te wonen;
  • u krijgt 10% korting op aankopen in de museumwinkel;
  • cursussen die het museum organiseert kunt u volgen met 10% korting;u krijgt jaarlijks driemaal per jaar het blad ‘De Spuije’ gratis in de bus

De contributie van de vereniging bedraagt € 25,00 per jaar. 
Bent u ook lid van de Heemkundige Kring De Bevelanden, dan is het contributiebedrag € 22,50.

Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden
Rekening nummer: NL58 INGB 0002 6581 34

Wilt u lid worden van de vereniging Vrienden van Historisch Museum De Bevelanden of wilt u verder geïnformeerd worden? Dan kunt u dit d.m.v. het invullen van het onderstaande contactformulier aangeven.