EXPOSITIES

WATERSNODEN

Door de eeuwen heen werd stukje bij beetje land ingepolderd en in cultuur gebracht. Nergens zijn er zoveel polders en poldertjes als op de Bevelanden.

Elke polder droeg bij aan welvaart en voorspoed. Maar er was ook landverlies. Door dijkdoorbraken verdronk het land met dorpen en al. Soms werd het overstroomde land weer ingepolderd, soms ook niet. 

De geschiedenis van land en water wordt hier getoond (watersnood). Aan de rechterkant van de zaal landaanwinst, welvaart en rijkdom. Aan de andere kant landverlies, armoede en verdronken dorpen.

BLINKEN EN VERZINKEN

"Blinken" staat voor wuivende korenvelden, goud en zilver, glas en porselein en 
kostbare boeken.

"Verzinken" zijn de schamele resten van wat eens bloeiende dorpen waren, met 
potscherven, metaalvondsten, botten, bakstenen en glasscherven.

In de zaal is een verdronken dorp nagemaakt, geïnspireerd op het in 1530 
verdronken dorpje Gobbenoord nabij Rilland.