WISSELEXPOSITIES

DAAR KOMEN DE SCHUTTERS

Op de benedenverdieping in de grote zaal vinden we de tentoonstelling "Met Man en Macht".

Op de benedenverdieping van het Historisch Museum de Bevelanden te Goes vinden we in de grote zaal de tentoonstelling "Met Man en Macht". Onlangs is deze expositie uitgebreid met een vijftal kostuumfiguren, geïnspireerd op de schuttersstukken,  waardoor de schutters tot leven worden gebracht. Crowdfunding heeft mogelijk gemaakt dat het museum deze kostuums door een internationaal bekende kostuumontwerper, Rien Bekkers, heeft kunnen laten maken. De expositie van de papieren historische kostuums die in 2014 in het museum te zien waren diende ter inspiratie waarna uit de 4 tentoongestelde levensgrote schuttersstukken 5 personen zijn gekozen om op deze wijze tot leven te worden gebracht. 

SCHUTTERSGILDEN

De verdedigers van stad en land waren georganiseerd in burgerwachten 
en schutterijen. In Goes kwamen rijke burgers bijeen in drie 
schuttersgilden om met wapens te oefenen, nl. het kruisboog- of 
St. Jorisgilde, het Handboog- of St. Sebastiaangilde en de Kolveniers. 
Na het beleg van Goes in 1572 behielden deze schuttersgilden alleen 
een sociale functie en werd de militaite taak overgenomen door de 
burgerwachtvendels. Deze waren herkenbaar aan de kleuren
 “Oranje Blanje Bleu”.

KOSTUUMFIGUREN

Het befaamde Oranje, Blanje, Bleu is terug te zien in de kostuums van Vaandrig St. Sebastiaan (Witte vendel), Kapitein met partizaan (Oranje vendel) en Schutter met musket en mik (Blauwe vendel). Deze personen zijn ook terug te zien op de schilderijen van schuttersgilde St. Sebastiaan Goes door Cornelis Willemsz. Eversdijck (1624) en het groepsportret van het St. Jorisgilde door Willem Cornelisz. Everdijck (1616). Twee andere figuren laten meer zien over de mode en het verschil in tijd. Heel bijzonder is de reticella kanten kraag en manchetten die door een vrijwilligster van het museum is nagemaakt naar de kraag zoals afgebeeld op het schilderij en waaraan zij meer dan 500 uur heeft gewerkt.

De kostuums zijn mede mogelijk gemaakt door: 
●    De Nederlandse Kostuumvereniging
●    Het Jawinofond van het Prins Berhard Cultuurfonds
●    de Rabobank Oosterschelde
●    Stichting S. Boone 
●    Stichting vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden