EXPOSITIES

VASTE EXPOSITIES

SCHUTTERIJ

Op de benedenverdieping in de grote zaal vinden we de tentoonstelling "Met Man en Macht". De verdedigers van stad en land waren georganiseerd in burgerwachten en schutterijen. Officieel werden deze afgeschaft in de Franse tijd (1798). 
Gelukkig is niet alles verdwenen. Nog steeds schieten schuttersgilden op het platteland met pijl en boog op de staande of liggende wip. De oude schutterspracht is o.a. te bewonderen op 4 levensgrote schilderijen die rondom zijn te bekijken. In Goes kwamen rijke burgers, in 3 schuttersgilden, bijeen om met de wapens te oefenen.

klederdracht

Op zolder worden de streekdrachten (klederdracht) van de Bevelanden van 
de laatste 150 jaar getoond. Hier ziet u hoe deze streekdracht zich ontwikkelde 
en hoe Protestant en Katholiek sterker gingen verschillen. Het Historisch Museum de Bevelanden te Goes brengt met de tentoonstelling “Zeeland Rond; alle drachten bont en pront” de enorme verscheidenheid aan verschillende Zeeuwse klederdrachten met bijbehorende sieraden en mutsen voor het voetlicht. 

MERKLAPPEN

Wanneer de merklap precies ontstaan is, is tot op heden onbekend. Wel is er een afbeelding van een merklap te zien op een schilderij van Joos van Cleve "De heilige familie", omstreeks 1520 vervaardigd te Antwerpen. De oudste in Nederland aanwezige merklap dateert uit 1608. Waarschijnlijk werden er voor die tijd ook wel merklappen gemaakt, want de eerste gedrukte patronenboekjes van Johann Schonsperger te Augsburg verschenen in 1523. In Nederland werd in het begin voornamelijk naar patronen van moeders merklap of zelf "ontworpen" naar 
bijbelse taferelen gewerkt.

WAAR WEZEN WAREN

In 1628 werd door de stad Goes in dit gebouw het weeshuis gesticht. De 
wezenzorg was tot dan toe heel slecht geregeld. Wezen werden bij de 
meestbiedende in huis geplaatst en moesten hard werken om hun 
koopsom en de kost te verdienen.

STAD GOES

In de negende eeuw vestigt zich een groepje van schaapherders in hutten bij de kreek de Korte Gos. De familie Van Schenge speelt de baas. 

Ze worden steeds belangrijker en laten een kasteelberg opwerpen op de plaats waar nu in Goes de katholieke kerk staat. Ze krijgen het gezag 
over het dorp dat naar de kreek Goes gaat heten en worden ambachtsheer.

WISSELEXPOSITIES

DAAR KOMEN DE SCHUTTERS

Het befaamde Oranje, Blanje, Bleu is terug te zien in de kostuums van Vaandrig St. Sebastiaan (Witte vendel), Kapitein met partizaan (Oranje vendel) en Schutter met musket en mik (Blauwe vendel). Deze personen zijn ook terug te zien op de schilderijen van schuttersgilde St. Sebastiaan Goes door Cornelis Willemsz. Eversdijck (1624) en het groepsportret van het St. Jorisgilde door Willem Cornelisz. Everdijck (1616). Twee andere figuren laten meer zien over de mode en het verschil in tijd. Heel bijzonder is de reticella kanten kraag en manchetten die door een vrijwilligster van het museum is nagemaakt naar de kraag zoals afgebeeld op het schilderij en waaraan zij meer dan 500 uur heeft gewerkt.

ZEELAND ROND

Het Historisch Museum de Bevelanden te Goes brengt met de tentoonstelling
“Zeeland Rond; alle drachten bont en pront” de enorme verscheidenheid aan 
verschillende Zeeuwse klederdrachten met bijbehorende sieraden en mutsen 
voor het voetlicht. 

buitengewoon & markant

Buitengewoon is het continu veranderende landschap van de Zak van Zuid-Beveland, de roerige geschiedenis van Middeleeuwse kerken, kastelen en buitenplaatsen. In Ellewoutsdijk stond ‘het Suikerpaleis’ Zorgvliet dat was gevuld met kunst. Maar het heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. In Buitengewoon & Markant komt dit indrukwekkende paleis opnieuw tot leven. Wij laten zien welke schilderijen de hallen en kamers van dit betoverende gebouw sierden. Middeleeuwse kastelen, vliedbergen en kerken geven deze streek nog steeds een bijzonder aanzien. Van veel dorpen is die kerk nog steeds het baken in de polder

nieuwe oude lappen

Nog nooit kreeg het Historisch Museum de Bevelanden zo’n bijzondere collectie merklappen. De familie Stevan van het museum voor Naaldkunst in Winschoten heeft ons een aanzienlijke collectie Nederlandse merk- en stoplappen uit de 18e en eerste helft 19e eeuw toevertrouwd. En dankzij een Zeeuwse schenking kunnen we zien hoe merklappen generaties lang worden doorgegeven in de familie Trimpe.

op een zeeuwse zondag

Vroeger, toen gingen mensen op zondag in hun mooiste kleren naar de kerk. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Ontdek in deze nieuwe  wisselexpositie wat Zeeuwen vroeger op hun rustdag deden. Wat mocht er, en wat juist niet?
Laat u mee terug in de tijd voeren en bekijk de vrije zondag door de ogen van verschillende Zeeuwen van toen. Soms verrassend, soms vertrouwd, maar altijd heel menselijk. Zo was het op een Zeeuwse zondag!