CLUB VAN 100

CLUB VAN 100

De CLUB VAN HONDERD van de Stichting Musea de Bevelanden

Het Historisch Museum de Bevelanden in Goes en het Fruitteelt Museum in Kapelle (ondergebracht in Stichting Musea de Bevelanden) zijn belangrijk voor het behoud van de Bevelandse geschiedenis en de fruitteelt van vroeger. De musea maken de Bevelanders bewust van een gedeeld verleden en geven dit door aan volgende generaties. De musea trekken bezoekers van binnen en buiten de regio en stimuleren 
zo ook de lokale economie.

De musea willen kunnen doorgaan : met boeiende tentoonstellingen, met populaire educatieve activiteiten, met eigentijdse presentatie en moderne faciliteiten. Maar door teruglopende overheidssubsidies hebben de musea sterk moeten bezuinigen. Ondanks de enthousiaste inzet van de beroepsstaf en van vele vrijwilligers, en inkomsten uit entreegelden, winkelverkoop en zaalverhuur maakt geldgebrek de toekomst van de musea ongewis. Dat kunt u als Bevelander toch niet laten gebeuren. Behoud van het Bevelandse culturele erfgoed is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

De musea willen kunnen doorgaan : met boeiende tentoonstellingen, met populaire educatieve activiteiten, met eigentijdse presentatie en moderne faciliteiten. Maar door teruglopende overheidssubsidies hebben de musea sterk moeten bezuinigen. Ondanks de enthousiaste inzet van de beroepsstaf en van vele vrijwilligers, en inkomsten uit entreegelden, winkelverkoop en zaalverhuur maakt geldgebrek de toekomst van de musea ongewis. Dat kunt u als Bevelander toch niet laten gebeuren. Behoud van het Bevelandse culturele erfgoed is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Wat vragen we van U?

Wordt lid van de Club van 100. Doneer aan de musea - met belastingvoordeel

Wat krijgt u daar voor terug? Drie keer voordeel!

  • Aantrekkelijke musea met onder meer presentatie van de historie van Goes en van de fruitteelt, prachtige wisselexposities op het gebied van textiel (een bewezen publiekstrekker), een vernieuwde tentoonstelling van Zeeuwse klederdracht, de beleving van fruit en fruitteelt vroeger, meer leuke educatieve activiteiten voor kinderen, betere faciliteiten. Daarmee kunnen de musea meer bezoekers trekken zodat via entreegeleden etc. er meer eigen inkomsten komen.
  • Vermelding van uw naam op de lijst van weldoeners. Die lijst hangen we op in de musea en komt op onze websites. Op een jaarlijkse feestelijke ontvangst presenteren we u de resultaten die we mede dankzij uw bijdrage hebben bereikt.
  • Belastingvoordeel. Als u vanaf 2016 minimaal vijf jaar een jaarlijkse gift doet van 100 euro (een veelvoud daarvan mag ook) aan de Stichting Musea de Bevelanden, dan mag u 125 euro van uw belastbaar inkomen aftrekken. Ook als dat uw enige goede doelen gift is. Dat kan omdat de Stichting een culturele ANBI-instelling1 is. Er geldt voor deze gift geen drempel2. Van de Belastingdienst mag tegenover de gift geen tegenpresatie staan (zoals korting op de entreeprijs)3.

Hoe werkt het ?

U legt uw gift vast in een schriftelijke overeenkomst. Een notaris is daarbij niet nodig. U vult de overeenkomst in tweevoud in.

Een exemplaar voor de ontvanger:     download
Een exemplaar voor de schenker:      download
Bijbehorende toelichting:                   download

Stuur daarna beide exemplaren van de overeenkomst op aan Stichting Musea de Bevelanden- t.a.v. :

  • Club van Honderd
  • Singelstraat 13
  • 4461 HZ Goes

U krijgt een door ons getekend exemplaar van de overeenkomst retour. Betaalt u 42% belasting over de top van uw inkomen, dan trekt u voor de gift van 100 euro (0,42 x 125 euro) dus 52 euro af. Dus u geeft de Stichting 100 euro en u betaalt 52 euro minder belasting. Betaalt u 52% belasting, dan betaalt u zelfs 65 euro minder.

Laat uw Bevelands hart spreken. Steun onze musea. Alvast heel veel dank voor uw gift !

Jeroen van Ossewaarde
Voorzitter Bestuur Stichting Musea de Bevelanden

mede namens:

Jaap Paauwe
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Historisch Museum

Cathrien Kole
Voorzitter Stichting Vrienden van het Fruittteeltmuseum

Stichting Musea de Bevelanden, Singelstraat 13, 4461 HZ Goes
Tel. 0113- 228883
www.hmdb.nl
www.fruitteeltmuseum.nl

  1. algemeen Nut Beogende Instelling
  2.  bij deze vorm van schenking is de bepaling dat giften alleen aftrekbaar zijn voor zover de giften meer bedragen dan 1% van het belastbaar inkomen, niet van toepassing. De gift is dus in zijn geheel, en verhoogd met 25%, aftrekbaar en staat geheel los van eventueel andere giften
  3. meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl