0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN LEZING “MUSEUM ARNEMUIDEN ‘t STADHUYS”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

 'Van internationale havenplaats tot vissersdorp'

De Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden organiseren  op maandagavond  6 april 2020 na afloop van de algemene ledenvergadering in het museum aan de Singelstraat 13 te Goes deze lezing.

De lezing wordt verzorgd door dhr. Joost Adriaanse. Hij is samensteller van de website 'historievangoes.nl' met de geschiedschrijving van Goes in de 18e en 19e eeuw en auteur van het boek 'Wandelingen door Goes in de 18e eeuw'. Tevens is hij auteur van de vierdelige 'Kroniek van Arnemuiden' (zie www.kroniek.arnehistorie.com) en rondleider in het Museum van Arnemuiden.

De lezing  wordt gehouden in het auditorium van het museum op maandag 6 april 2020, aanvang 20.30 uur (!)

Inhoud van de lezing:
Arnemuiden was in de 15e en 16e eeuw een havenplaats van grote betekenis in Europa. Door de verzanding van de rede van Walcheren verliepen handel en scheepvaart. Vanaf de 18e eeuw is het stadje vervallen tot een eenvoudig vissersdorp. Het museum van Arnemuiden geeft hiervan een indrukwekkend beeld. De heer Adriaanse zal een weergave geven van het 'opgaan, blinken en verzinken' van Arnemuiden.  

Het auditorium biedt plaats aan maximaal 45 personen. Voor vrijwilligers en vrienden van het museum is de lezing gratis. Introducés en niet-leden betalen € 8,00 per persoon.

Als u de lezing wilt bijwonen, gelieve vooraf aanmelden bij vriendenhmdb@gmail.com  of via telefoonnummer 0113- 227840. (Rien Freriks)

Mocht u daarna alsnog verhinderd zijn, gaarne op de dag van lezing voor 17.00 uur afmelden om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen.