0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN MERKLAPPEN EN HUN HERKOMST
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

Presentatie met toelichting op zaal  zaterdag 25 maart 14.00 uur

25 en 26 maart as. is voorlopig de laatste kans om de wisselexpositie 'Merklappen uit de kast III- schenkingen van de laatste 10 jaar te zien. Als afsluiting houdt Nel van Leijen, conservator merklappen, voor de liefhebbers op zaterdag 25 maart een presentatie over deze aanwinsten met aansluitend toelichting op zaal. Ook is er na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen. De presentatie is gratis bij bezoek aan het museum en vindt plaats in het auditorium van het Historisch Museum de Bevelanden.

Regelmatig wordt er aan de merklappen collectie van het museum een geschonken merklap toegevoegd. Dit was de aanleiding om een tentoonstelling samen te stellen in het museum van schenkingen van de laatste jaren. Vaak zitten er bijzondere verhalen achter deze lappen. Zo zijn er lappen van diverse generaties in het bezit van het museum gekomen. Ook konden aan de hand van merklapmotieven sommige lappen aan leerlingen van bepaalde handwerkleraressen toegeschreven worden. Sommige merklapmotieven blijken typisch Zeeuws te zijn en in de rest van Nederland niet voor te komen.

Nieuwe aanwinsten museum.
Het museum ontvangt regelmatig schenkingen en heeft in het verleden ook wel eens merklappen op een veiling aangekocht. Deze merklappen worden door een team van deskundige vrijwilligers vakkundig gedocumenteerd en geconserveerd alvorens ze in het depot opgeborgen worden. Het leek de merklapconservator een mooie gelegenheid om deze lappen nu eens aan het publiek te tonen. Daarnaast zijn deze merklappen zeer geschikt om ook eens de aandacht te vestigen op de achtergrondverhalen en geschiedenis die achter deze lappen schuil gaat.