0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN EXPOSITIE “SAMEN JUBILEREN”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

5 JAAR LATER WINNAARS “MERKWAARDIGE LAPPEN”
10 JAAR HANDWERKCAFÉ

Deze zomer viert het Historisch Museum de Bevelanden in Goes het 10-jarig bestaan van het handwerkcafé in het museum met een dubbele zomerexpositie op handwerkgebied. 'Samen Jubileren' geeft een overzicht van werk van de deelnemers aan het handwerkcafé, maar ook de winnaars van de wedstrijd MERKwaardige LAPpen uit 2013.

Met dubbeltentoonstelling wordt zowel het 10-jarig bestaan van het handwerkcafé in het museum gevierd, als het 5-jarige jubileum van de merklapwedstrijd van Vereniging MerkWaardig. De expositie is te zien 2 september in de educatieruimte van het museum.

In 2008 werd in Goes een handwerkcafé opgericht op initiatief van lokale handwerksters. Hier werd de samenwerking gezocht met een museum. Het Historisch Museum de Bevelanden stelde in eerste instantie het museumcafé beschikbaar aan de handwerksters en later de educatieruimte. Een fijne ruimte waar handwerksters gastvrij kunnen verblijven tijdens het handwerkcafé. Het museum werkt graag mee aan het behouden en stimuleren van het immaterieel erfgoed. Op deze wijze is het mogelijk om het handwerkcafé laagdrempelig te houden. Het handwerkcafé vindt iedere 2e maandag van de maand plaats en is gratis toegankelijk. Tijdens de bijeenkomsten kunnen deelnemers elkaar helpen bij problemen en patronen uitwisselen.

'Soms, anno 2007, hadden we het gevoel dat er niemand meer bezig was met borduren. Maar de verrassing dat er toch nog veel gehandwerkt wordt maakt blij en inmiddels zijn er vriendschappen ontstaan. Het meeleven in persoonlijke gebeurtenissen, lief of leed, het hoort er vanzelfsprekend ook bij. Het is altijd een fijne middag die we niet graag missen' aldus Tanny Louwerse.

Vijf jaar MERKwaardige LAPpen
MERKwaardige LAPpen is een expositie uit 2013 die werd afgesloten met een prijsuitreiking. Dit ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de landelijke vereniging MerkWaardig. In de expositie 'Samen Jubileren' kunnen belangstellenden meer van de prachtige handwerken van Sari Dekker, Annely Vos en Marijtje Ceelen-Noordam bewonderen. Historisch Museum de Bevelanden kijkt in deze expositie terug naar het werk dat zij onder andere in de afgelopen vijf jaar hebben gemaakt.