0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN EXCURSIE BEVRIJDINGSMUSEUM
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

In aansluiting op de lezing van 2 oktober 2018 door Hans Sakkers over “De slag om de Schelde” organiseren de Vrienden in samenspraak met het Bevrijdingsmuseum Zeeland een excursie.

Deze excursie vindt plaats op dinsdag 7 mei aanstaande, alwaar wij om 14.00 uur worden verwacht.
Een ieder gaat op eigen gelegenheid. Vervoer en entree (museumkaartkaart is geldig) is voor eigen rekening. Een deelnemerslijst is bij ondergetekende beschikbaar, zodat men eventueel kan samen rijden.

U wordt rondgeleid door een gids en u krijgt  koffie/thee met  smakelijke appeltaart.

De kosten  bedragen € 10,= voor de Vrienden en vrijwilligers.
Partners en introducees betalen € 12,50.

U kunt zich tot uiterlijk 30 april opgeven via vriendenhmdb@gmail.com  (eventueel tel.0113 - 371451) met vermelding van naam (namen), adres, woonplaats en telefoonnummer.

De inschrijving is definitief wanneer het bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL58 INGB 0002658134 ten name van Ver. Vrienden v/ h Museum Zuid en Noord Beveland o.v.v. Excursie Bevrijdingsmuseum.

Meer informatie kunt u verkrijgen op de website van het Bevrijdingsmuseum: www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl.

Adres: Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp


Addie Dees, vice voorzitter