0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN LEZING “DE SCHILDERS VAN DE VEERSE KAAI”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR MUSEUMWINKEL GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

De Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden organiseren op maandag-avond 5 februari 2018 een lezing over de schilders van Veere.

De lezing wordt verzorgd door Joost Bakker, oud-zeeloods en kunstverzamelaar. Sinds juli 1996 heeft Joost Bakker een galerie-kunsthandel in Middelburg. Vanaf december 2000 houdt hij zich professioneel bezig met Zeeuwse kunst uit de periode 1900-1960. Sinds 2001 is hij als gastconservator werkzaam voor Museum Veere. Hij geeft lezingen en publiceert regelmatig over het Walcherse kunstgebeuren.

Vanavond staan in zijn lezing de zestien beeldende kunstenaars aan de Veerse havenkant, de Kaai, centraal. In 1907 was Lucie van Dam van
Isselt de eerste die er haar atelier had. Naderhand in 1914 zou zij zich definitief met haar tweede echtgenoot, de alom gevreesde en gevierde kunstcriticus Albert Plasschaert, in een van de zogenaamde schildershuizen aan het einde van de kade vestigen. In deze rij van statige voormalige koopmanshuizen woonden in der loop jaren veel kunstenaars, die allen de revue passeren. Nabij de Campveerse Toren woonde en werkte sinds 1956 Mies Callenfels-Carsten. Na haar overlijden in 1982 is zij de laatste van de oude garde, die de oude Veerse kunstenaarskolonie van
Veeristen en Veerse Joffers, in haar nadagen vorm gaf.

De lezing wordt gehouden in het auditorium van het Museum.
Maandag 5 februari 2018, aanvang 19.45 uur

Het auditorium biedt plaats aan maximaal 45 personen. Voor vrijwilligers en vrienden van het museum is de lezing gratis. Introducés en niet-leden betalen € 8,00 per persoon.

Als u de lezing wilt bijwonen, gelieve vooraf aanmelden bij vriendenhmdb@gmail.com of via telefoonnummer 0113-2288839 (secretariaat van het museum).

Mocht u daarna alsnog verhinderd zijn, gaarne op de dag van de lezing vóór 17.00 uur telefonisch afmelden om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen.