0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN LEZING: “SMOKKEL IN DE REGIO”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

De Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden organiseren  op maandagavond  1 april 2019 na afloop van de algemene ledenvergadering in het museum aan de Singelstraat 13 te Goes deze lezing.

De lezing wordt verzorgd door Dhr. Eddy Matthys, afkomstig uit de grensgemeente Sint-Laureins en al ruim tien jaar gids in het Meetjesland in Oost-Vlaanderen.

De lezing  wordt gehouden in het auditorium van het museum op maandag 1 april 2019, aanvang 20.30 uur

Eddy Matthys heeft een passie voor zijn streek en probeert historische zaken in een passend eigentijds jasje te steken. Rond het thema “smokkelen in het Meetjesland” heeft hij een toeristisch arrangement opgesteld, gebaseerd op historisch materiaal. Voor zijn lezing presenteert  hij de elementen, die aan de basis liggen van dit toeristisch arrangement.

Smokkelen is van alle tijden, maar kort na WO II ging het smokkelen heel sterk te hoogte in. Wat lag aan de basis, wie smokkelde en hoe smokkelde men? Er volgen pittige anekdotes van smokkelaars. Eddy brengt zijn verhaal met beelden en wie weet kennen de toehoorders aan de deze kant van de grens ook nog andere zaken?!

Het auditorium biedt plaats aan maximaal 45 personen. Voor vrijwilligers en vrienden van het museum is de lezing gratis. Introducés en niet-leden betalen € 8,00 per persoon.
Als u de lezing wilt bijwonen, gelieve vooraf aanmelden bij vriendenhmdb@gmail.com  of via telefoonnummer 0113- 227840. (Rien Freriks)

Mocht u daarna alsnog verhinderd zijn, gaarne op de dag van lezing voor 17.00 uur afmelden om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen.