0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN LEZING “DE SLAG OM DE SCHELDE”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

De Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden organiseren op dinsdagavond 2 oktober 2018 een lezing over de slag om de Schelde.

De lezing wordt verzorgd door Dr. Tobias van Gent universitair docent geschiedenis en politicologie aan de University College Roosevelt.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding en vrijheid. Volgend jaar zal Zeeland samen met Noord-Brabant uitvoerig bij dit feit stil staan. Op 31 augustus 2019 zal in Terneuzen een grote herdenking plaatsvinden die het startmoment zal zijn voor de nationale manifestatie 75 jaar vrijheid. Wanneer je aan een willekeurige Nederlander vraagt of hij deze operatie uit de Tweede Wereldoorlog kent, antwoordt hij meestal ontkennend. De mislukte Slag bij Arnhem kent daarentegen iedereen, maar de geslaagde en voor het winnen van de oorlog in West-Europa onmisbare strijd om het bezit van de Scheldemonding, is vrijwel onbekend.

De Slag om de Schelde vond plaats tussen september en november 1944. Het was de meest bloedige operatie van het Canadese Leger in de oorlog. De gevolgen waren voor zowel de strijdende partijen alsmede de burgerbevolking desastreus. Bij deze operatie vielen bijna 10.000 dodelijke slachtoffers onder zowel burgers als militairen. In het boek “Terrible Victory” van Mark Zuehlke verzucht de Canadese luitenant Hayward hartgrondig: “Die Schelde was een hel op aarde”.

De lezing wordt gehouden in het auditorium van het Museum op dinsdag 2 oktober 2018, aanvang 19.45 uur

Het auditorium biedt plaats aan maximaal 45 personen. Voor vrijwilligers en vrienden van het museum is de lezing gratis.
Introducés en niet-leden betalen € 8,00 per persoon.

Als u de lezing wilt bijwonen, gelieve vooraf aanmelden bij vriendenhmdb@gmail.com of via telefoonnummer 0113-2288839 (secretariaat van het museum).

Mocht u daarna alsnog verhinderd zijn, gaarne op de dag van de lezing vóór 17.00 uur telefonisch afmelden om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen.