0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN LEZING: “DE MOLENS VAN ZUID-BEVELAND”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

De Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden organiseren op maandagavond 4 februari 2019 opnieuw een lezing.
Deze wordt verzorgd door Dhr. P. Hazelaar, voorzitter van het Gilde van de Vrijwillige Molenaars, afdeling Zeeland en sinds 1997 vrijwillig molenaar op de korenmolen “De Hoop en Verwachting” .

Aandacht wordt besteed aan windmolens in de zak van Zuid Beveland in het algemeen en de korenmolen in het bijzonder. “Langs molenbelt en dijk” betreft een rondgang langs de nog aanwezige molens in de gemeente Borsele en in historisch perspectief “weg is weg”.
Bij de presentatie worden diverse attributen en materialen getoond, waaronder de diverse standaard basis meelproducten. Aan het slot van de lezing worden een aantal eigenaardigheden omtrent molens aan de orde gesteld.

De lezing wordt gehouden in het auditorium van het Museum

Maandag 4 februari 2019
Aanvang 19.45 uur

Het auditorium biedt plaats aan maximaal 45 personen. Voor vrijwilligers en vrienden van het museum is de lezing gratis. Introducés en niet-leden betalen € 8,00 per persoon.

Als u de lezing wilt bijwonen, gelieve vooraf aanmelden bij vriendenhmdb@gmail.com of via telefoonnummer 0113-227840. (Rien Freriks)

Mocht u daarna alsnog verhinderd zijn, gaarne op de dag van de lezing vóór 17.00 uur telefonisch afmelden om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen.