0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN LEZING “HET INUSTRIEEL MUSEUM IN SAS VAN GENT”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR MUSEUMWINKEL GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

Door  de Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden wordt op maandagavond 9 april 2017 na afloop van de algemene ledenvergadering in het museum aan de Singelstraat 13 te Goes een lezing georganiseerd.

Deze lezing wordt verzorgd door Dhr. Bennie Vermandel, verbonden aan het museum.
De lezing zal worden gehouden in het auditorium van het museum
Het auditorium biedt plaats aan maximaal 45 personen. Voor vrijwilligers en vrienden van het museum is de lezing gratis. Introducés en niet-leden betalen € 8,00 per persoon.

Maandag 9 april 2015, aanvang 20.30 uur (!)

Als je in Nederland de vraag stelt, wat de naam Zeeland oproept, zal dit veelal neerkomen op zon, strand, vakantie en wie even verder denk, komt dan misschien ook wel op de landbouw. In dit verband wordt dikwijls vergeten dat onze provincie op velerlei gebied grote en kleine industrieën herbergt.
Het museum biedt daarover een uitgebreide collectie, die zowel onderdelen uit het verleden, het heden en de toekomst bevat. De wijze waarop het museum is ingericht en de daarbij betrokken interactie voor de jeugdige bezoekers heeft geleid tot grote belangstelling in het hele land en ver daarbuiten.

Aansluitend zal op 7 mei een excursie naar Industrieel Museum plaatsvinden. Hiervoor dient u zich apart aan te melden.

Als u de lezing wilt bijwonen, gelieve vooraf aanmelden bij vriendenhmdb@gmail.com of via telefoonnummer 0113-2288839 (secretariaat van het museum).

Mocht u daarna alsnog verhinderd zijn, gaarne op de dag van de lezing vóór 17.00 uur telefonisch afmelden om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen.