0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN EXCURSIE NAAR “HET POLDERHUIS” TE WESTKAPELLE
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR MUSEUMWINKEL GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

In aansluitend op de lezing van 4 april organiseren de Vrienden in samenspraak met Het Polderhuis een excursie.

Deze excursie vindt plaats op maandag 1 mei, alwaar wij om 14.00 uur worden verwacht. Een ieder gaat op eigen gelegenheid. Een deelnemerslijst is bij ondergetekende beschikbaar, zodat men eventueel kan samen rijden.

U wordt rondgeleid door een gids en er is koffie/thee met vers gebakken appeltaart.

De kosten (inclusief entreegeld) bedragen €10,= voor de Vrienden en vrijwilligers. Partners en introducees betalen € 12,50.

U kunt zich tot 16 april opgeven via mfreriks@zeelandnet.nl (eventueel tel.0113-227840) met vermelding van naam (namen), adres, woonplaats en telefoonnummer.

De inschrijving is definitief wanneer het bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL58 INGB 0002658134 ten name van Ver. Vrienden v h Museum Zuid en Noord Beveland o.v.v. Excursie Polderhuis.
Meer informatie kunt u verkrijgen op de website van het Polderhuis: www.polderhuiswestkapelle.nl.

Adres: Zuidstraat 154-156, 4361 AK Westkapelle


welkom!