0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN LEZING “CATS ALS (CULTUREEL) CENTRUM VAN ZEELAND VOOR 1530”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR MUSEUMWINKEL GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

Door de Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden wordt op maandagavond 6 november 2017 in het museum aan de Singelstraat 13 te Goes een lezing georganiseerd.

Gerard van der Wal, auteur van het 4 kilo wegende boek “Cats voor 1530”, verzorgt deze lezing, die gaat over Cats ooit een belangrijk bestuurlijk en cultureel centrum.

De kerk en de dagvaartplaats speelde daarbij een grote rol. Zo waren er naast de dagvaarten (bijeenkomsten van alle steden en adel van Zeeland met de graaf), heervaarten (verzamelen van de strijders voor de aanvang van een krijgstocht), huldetoneel (het huldigen van een nieuwe graaf van Zeeland) en beden plaats.

Er was een groot kasteel waar machtige edellieden (de Ridders van Cats) woonde, die optraden als opdrachtgever en beschermheer van onder andere de dichter Jacob van Maerlant. Ook waren er belangrijke culturele centra door de aanwezigheid van diverse kloosters zoals het grootste nonnenklooster nabij Cats (Emelisse). Er was een rijke handel met vele contacten op nationaal en internationaal niveau. De ondergang van deze belangrijk haven en cultureel centrum wordt ook besproken.

De lezing wordt gehouden in het auditorium van het museumop maandag 6 november 2017, aanvang 19.45 uur.

Het auditorium biedt plaats aan maximaal 45 personen. Voor vrijwilligers en vrienden van het museum is de lezing gratis. Introducés en niet-leden betalen € 8,00 per persoon.

Als u de lezing wilt bijwonen, gelieve vooraf aanmelden bij het secretariaat van het museum; secretariaat@hmdb.nl of via telefoonnummer 0113-228883. Mocht u daarna alsnog verhinderd zijn, gaarne op de dag van lezing voor 17.00 uur afmelden om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen.