0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN EXCURSIE NAAR HET INDUSTRIEEL MUSEUM IN SAS VAN GENT
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR MUSEUMWINKEL GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

In aansluiting op de lezing van 9 april organiseren de Vrienden in samenspraak met Het Industrieel Museum een excursie.

Deze excursie vindt plaats op maandag 7 mei, alwaar wij om 14.00 uur worden verwacht.

Een ieder gaat op eigen gelegenheid. Vervoer en entree (museumkaartkaart is geldig) is voor eigen rekening. Een deelnemerslijst is bij ondergetekende beschikbaar, zodat men eventueel kan samen rijden.

U wordt rondgeleid door een gids en u krijgt  koffie/thee met een verse bolus/koek.

De kosten  bedragen €10,= voor de Vrienden en vrijwilligers. Partners en introducees betalen € 12,50.

U kunt zich tot 30 april opgeven via vriendenhmdb@gmail.com  (eventueel tel.0113-227840) met vermelding van naam (namen), adres, woonplaats en telefoonnummer.

De inschrijving is definitief wanneer het bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL58 INGB 0002658134 ten name van Ver. Vrienden v h Museum Zuid en Noord Beveland o.v.v. Excursie Sas van Gent.

Meer informatie kunt u verkrijgen op de website van het Industrieel Museum: www.industrieelmuseumzeeland.nl.
Adres: Weststraat 114, 4551 LA Sas van Gent